ماجراي كله‌پاچه، شيريني خامه‌اي و اعتياد

انتشارات مهرسا:
اين كتاب بر اساس يافته‌هاي حاصل از مجموعه پژوهشهاي صورت گرفته در فاصله سالهاي 1383 الي 1389 در آزمايشگاه عصبي شناختي (بررسي و مداخله در عملكردهاي مغزي) مركز ملي مطالعات اعتياد ايران مستقر در دانشگاه علوم پزشكي تهران تهيه و تنظيم شده است و به بررسي جديدترين يافته‌هاي علمي،‌ در مورد نحوه شكل‌گيري اعتياد مي‌پردازد. اطلاع از اين يافته‌هاي جديد توسط دانش‌آموزان، جوانان، خانواده‌ها و ديگر افراد جامعه خواهد توانست همزمان با ايجاد يك نگرش صحيح و علمي در مورد بيماري اعتياد، اطلاعات كافي و مناسبي را در اختيار آنها قرار دهد تا مانع از درگيرشدن افراد در معرض خطر اين بيماري مهلك گردد.
www.mehrsa.org

ادامه مطلب
نوشته شده توسط نجفي | ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۰۸:۲۶ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

پايان درمان نگهدارنده با متادون

انتشارات مهرسا:
هم اكنون متخصصين و صاحب نظران درمان سوء مصرف مواد بر اين باورند كه اعتياد يك اختلال رواني، ژنتيكي، جسمي و اجتماعي است كه بر اين اساس تنوعي از درمان‌هاي دارويي، روانشناختي و مداخلات اجتماعي براي كنترل آن‌ در حال اجرا ميباشد. در بين موارد مطرح شده، درمان دارويي از جايگاه ويژه‌اي براي كنترل معتادين برخوردار است. در كشور ايران از سال 1380 با برنامه‌ريزي هاي انجا‌م شده درمان نگهدارنده با متادون يكي از درمان‌هاي اصلي دارويي در كشور به حساب آمده به طوري كه در حال حاضر بيش از 1800 مركز درمان نگهدارنده با متادون كه حدودا هزاران نفر را تحت پوشش قرار ميدهند در سراسر كشور مشغول فعاليت ميباشند و از اين لحاظ درمان اعتياد را به خود اختصاص داده اند. اما در رابطه با اين شيوه درمان، يك سوال همچنان پابرجاست كه درمان طولاني مدت نگهدارنده را تحت چه شرايطي ميتوان به پايان رساند. مؤلفين كتاب حاضر به دنبال آنند كه با مرور يافته‌هاي جديد علمي، بدين سوال پاسخ دهند و نقطه‌ي خروج مشخصي را براي مداخله تعريف نمايند
 
خلاصه اي از عناوين كتاب:
 
اعتياد چيست؟
درمان اعتياد
چرا درمان نگهدارنده موثر است؟
متادون
بوپرنورفين
شربت ترياك (اپيتينك)
ترامادول
مشاوره در طول درمان
بازتواني بيمار
روش كاهش متادون
مداخلات غير دارويي
درمان نگهدارنده با نالتركسون
www.mehrsa.org

ادامه مطلب
نوشته شده توسط نجفي | ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۰۳:۵۴ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

راهنماي درمان نگهدارنده با متادون در وابستگان به مواد افيوني

انتشارات مهرسا:
اختلالات مصرف مواد افيوني يك مشكل مهم سلامت عمومي در بسياري از مناطق جهان از جمله كشور ماست. درمان نگهدارنده با متادون يكي از مؤثرترين مداخلات شناخته شده در درمان وابستگي به مواد افيوني است كه از سال 1381 به صورت آزمايشي در مركز ملي مطالعات ايران، آغاز و در پي گزارش نتايج موفقيت آميز آن، اين روش درماني در سطح كشور توسعه يافت. تلاش نويسندگان در كتاب حاضر ارائه يك مدل بومي شده از نحوه اجراي درمان نگهدارنده با متادون و ملاحظات خاص درماني در موقعيتها و گروههاي جمعيتي خاص بوده است به طوري كه از يك سو مبتني بر شواهد علمي به روز بوده و از سوي ديگر با شرايط خاص مراجعان و نظام درمان اعتياد كشور متناسب باشد.
 
فهرست عناوين فصلهاي بيست گانه كتاب به شرح زير است:
كليات درمان نگهدارنده
آشنايي با متادون
انتخاب بيمار براي درمان نگهدارنده ارزيابي بيماران
مراحل ارائه و تجويز متادون به بيماران
آزمايش ادرار
دوز منزل
غيبت از درمان
خروج اختياري از درمان
اخراج از درمان
و ....
 

www.mehrsa.org

ادامه مطلب
نوشته شده توسط نجفي | ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۵۹:۵۳ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

خدمات بستري در درمان اعتياد

انتشارات مهرسا:
شبكه نوين ارائه خدمات درمان سوء مصرف مواد در ايران از سال 1375 با تاسيس مراكز درمان سرپايي سم زدايي، تشكيل و چند اجتماع درمان مدار و درمان‌هاي اقامتي پرهيز مدار (كمپ ها) شكل گرفت و با اضافه‌شدن درمانهاي نگهدارنده از سال 1382 ارتقاء يافت. در حال حاضر، درمانهاي بستري و اقامتي دارويي در كنار درمانهاي سرپايي پرهيزمدار با محوريت مداخلات دارويي و روان‌شناختي نقاط اصلي ضعف در شبكه درمان سوء مصرف مواد ايران مي‌باشد. كتاب حاضر تلاش دارد تا مخاطب خود را با شرايط و چگونگي اجراي اين نوع مداخله درماني آشنا سازد و زمينه‌هاي لازم براي ايجاد مراكز بستري را با هدف تقويت شبكه درماني كشور فراهم آورد.
ادامه مطلب
نوشته شده توسط نجفي | ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۵۷:۱۲ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

شيشه چيست؟

انتشارات مهرسا:
و اعتياد به آن چگونه درمان مي شود؟
اين كتاب چه براي آن‌هايي كه هنوز به فكر درمان وابستگي شيشه خود نيافتاده‌اند و چه براي آن‌هايي كه قصد ورود به درمان را دارند اطلاعات ارزشمندي از نحوه‌ي درمان «بيماري وابستگي به شيشه» فراهم مي‌كند. وابستگي به شيشه و عوارض جسمي و مغزي آن اگر چه بسيار جدي هستند اما كاملاً قابل درمان است به شرط آن‌كه شما اطلاعات كافي در اختيار داشته باشيد. براي كسب اطلاعات صحيح و علمي در مطالعه اين كتاب با ما همراه شويد.
www.mehrsa.org

ادامه مطلب
نوشته شده توسط نجفي | ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۵۳:۲۰ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

پيشگيري از عود

انتشارات مهرسا:
چگونه از عود بيماري اعتياد، در طي درمان پيشگيري نماييم؟
اغلب خانواده ها اگرچه تمام تلاش خود را براى بهبودى معتاد به كار مى گيرند، اما دقيقاً نمى دانند چگونه مى توانند به بيمار كمك كنند. در اين كتاب، پس از آنكه توضيح مختصرى در مورد لغزش و عود ارائه مى شود، به اين سؤال پاسخ داده خواهد شد كه خانواده بايد براى پيشگيرى از لغزش و عود چه كارهايى انجام دهد؟ بسيارى از نكات اشاره شده در اين كتاب براى همه ى خانواده هايى كه عضو در حال بهبود دارند، صرف نظر از اينكه بيمار به چه شيوه اى درمان مى شود، كاربرد خواهد داشت.
به اين ترتيب مطالعه ى اين كتاب به خانواده هايى كه يك يا چند نفر از اعضاى آن ها معتاد در حال بهبودى هستند و مى خواهند در موردنحوه ى پيشگيرى از عود اطلاعاتى به دست آورند، درمانگرانى كه مى خواهند توضيحات كوتاه و ساده اى در مورد شيوه ى رفتار با فرد در حال بهبود به خانواده هاى بيماران ارائه كنند، اساتيدى كه مى خواهند به دانشجويان خود در مورد نحوه ى تعامل خانواده با فرد در حال بهبودى آموزش دهند و ... توصيه مى شود.
www.mehrsa.org

ادامه مطلب
نوشته شده توسط نجفي | ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۵۱:۳۴ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

درمان نگهدارنده چيست و چگونه عمل مي‌كند؟

http://home.mehrsa.org/انتشارات مهرسا:
درمان نگهدارنده با متادون و بوپرنورفين از بهترين گزينه هاي درماني براي افرادي است كه دچار بيماري اعتياد به مواد مخدر نظير كراك، ترياك و هروئين شده اند. اطلاع بيماران از نحوه ي اجراي اين درمان و وظايف متقابل بيمار و تيم درمانگر در اجراي صحيح اين درمان بسيار حياتي خواهد بود. اين كتاب در حجمي كم، به زبان ساده و با بهره گيري از تصاوير رنگي، اطلاعات لازم را در اختيار مخاطبان قرار ميدهد.
www.mehrsa.org

ادامه مطلب
نوشته شده توسط نجفي | ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۴۸:۲۰ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

تربيت جنسي و فرزندان ما

انتشارات مهرسا:
درباره تربيت جنسي فرزندان چه مي دانيد؟
•    مي دانستيد رشد و سلامت جنسي فرزندتان نيز مستلزم تربيت صحيح است؟!
•    مي دانيد چگونه تحول جنسي فرزندتان را در راه درست هدايت كنيد؟
•    چقدر از اهميت تربيت جنسي فرزندان مطلع هستيد؟
•    چگونه مي توانيد از عهده بعد جنسي تربيت فرزندتان به خوبي براييد؟
•    راه درست تربيت جنسي فرزندان كدام است؟
•    اين كتاب در يافتن پاسخ مناسب اين پرسش ها، به شما كمك مي كند!
www.mehrsa.org

ادامه مطلب
نوشته شده توسط نجفي | ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۴۴:۰۸ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

تربيت ديني و فرزندان ما

انتشارات مهرسا:
مي دانستيد اعتقادات و معنويات فرزندان هم نيازمند تربيت و هدايت است؟
•    معناي حقيقي معنويت و تفاوت آن با مذهب چيست؟
•    مي دانيد راه درست دروني ساختن معنويت در فرزندان كدام است؟
•    مي دانيد چگونه آموزش هاي ديني را با سن فرزندتان هماهنگ كنيد؟
•    بوسيله اين كتاب مي خواهيم فرا بگيريم چگونه مي توانيم فرزندي معتقد و ديندار باشيم!
www.mehrsa.org

ادامه مطلب
نوشته شده توسط نجفي | ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۴۱:۵۸ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

نوجوانانمان را دريابيم

انتشارات مهرسا:
براي تربيت درست فرزندانمان لازم است:
•    ويژگي هاي فرزندانمان را بويژه نوجوانانمان را بشناسيم!
•    راه درست تعامل با آنها را بدانيم.
•    صفات شخصيتي آنها را در مسير درست هدايت كنيم.
•    انرژي ها و استعدادهاي سرشار آنها را شكوفا سازيم.
•    و از پژمردگي نهال نوپاي نسل جوان و نوجوان مان جلوگيري كنيم
www.mehrsa.org

ادامه مطلب
نوشته شده توسط نجفي | ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۳۹:۵۶ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |